Customer Centric Selling Metoden

CustomerCentric Selling® är en beprövad, taktisk säljmetod som gör det möjligt för företag att planera för sina intäkter utan att för den skull öka sina säljkostnader. Vårt fokus är att anpassa Customer Centric Selling metoden till våra kunders behov och att utveckla deras säljprocesser så att det ökar sin säljeffektivitet.

Customer Centric Selling metoden bygger på forskning om kundernas köpbeteende under de senaste 25 åren. Resultaten har utvecklats till en väl definierad, dynamiska säljprocess - en serie av definierade, förutsägbar, repeterbar och mätbara åtgärder som leder till framgångsrik försälkjninig.

Den dynamiska säljprocessen hjälper dig att först förstå dina köpares problem och sedan hjälpa dem att visualisera hur de kan använda dina tjänster och produkter för att nå sina mål, lösa sina problem och tillgodose deras behov. Du kommer att få praktiska verktyg och metoder för att hjälpa dig att göra de rätta sakerna, på det rätta sättet och i rätt ordning.

Customer Centric Selling metoden är utformad så att alla säljare kan utvärdera var de är i sin säljprocess och ge dem specifik hjälp till att bli ännu mer framgångsrika. Även de mest begåvade säljare kan bli mer Kundorienterade.